Σπουδές: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας

Το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας προσφέρει στην Κύπρο από τον Οκτώβριο του 2009 επαγγελματική μετεκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά κριτήρια της E.F.P.A. για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην ψυχοθεραπεία. Το διδακτικό προσωπικό συνδυάζει την κλινική εμπειρία με την ερευνητική δραστηριότητα στη ψυχοθεραπεία και αποτελείται από έμπειρους ειδικούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους εξειδικευμένους στη ψυχοθεραπεία.

Περισσότερα: Οδηγός Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Περισσότερα

 

Κώδικας Δεοντολογίας

Δεοντολογικός Κώδικας Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχολόγων.

 

Καταστατικό

Καταστατικό Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχολόγων.

 

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Επαγγελματική απασχόληση ψυχολόγων.